mikroplastika

Mikroplastika u zemlji

Prema podacima Europske komisije, svake godine u svijetu proizvede se više od 300 milijuna tona plastike, od čega je polovica namijenjena za jednokratnu upotrebu, a svake godine najmanje 8 milijuna tona završi u našim oceanima, ali i u našoj zemlji.