Usluge

Javni sektor

 • Procjena ranjivosti i rizika od klimatskih promjena (Risk and Vulnerability Analysis – RVA)
 • Izrada Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (Sustainable Energy and Climate Adaptation Action Plan – SECAP)
 • Izrada strategija, planova, programa za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu istima
 • Stručna i savjetodavna podrška (konzalting) klimatski otpornom i održivom razvoju
 • Stručna i savjetodavna podrška u integrativnom planiranju i poslovnom odlučivanju, dekarbonizaciji i nošenju s klimatskim rizicima
 • Podrška donositeljima odluka (nacionalnim, regionalnim i lokalnim)
 • Procjena cjeloživotnog ciklusa proizvoda (Life-cycle assessment – LCA)
 • Procjena cjeloživotnog ciklusa usluga (Life-cycle assessment – LCA)
 • Izračun ugljikovog otiska
 • Izračun emisija stakleničkih plinova prema IPCC metodologiji
 • Marketing plan
 • Priprema, provedba, vođenje i administracija EU financiranih i drugih projekata
 • Klimatsko financiranje
 • Ekonomija prilagodbe klimatskim promjenama
 • Procjena utjecaja klimatskih promjena

Privatni sektor

 • Procjena ranjivosti i rizika od klimatskih promjena (Risk and Vulnerability Analysis – RVA)
 • Procjena cjeloživotnog ciklusa proizvoda i usluga (Life-cycle assessment – LCA)
 • Procjena cjeloživotnog ciklusa usluga (Life-cycle assessment – LCA)
 • Izračun ugljikovog otiska
 • Stručna i savjetodavna podrška klimatski otpornom i održivom razvoju tvrtki, projekata
 • Stručna i savjetodavna podrška u integrativnom planiranju i poslovnom odlučivanju
 • Razvoj operativnih alata za informirano i klimatski odgovorno donošenje odluka
 • Razvoj modela za procjenu rizika projekata
 • Marketing plan
 • Procjena učinkovitosti poslovanja u klimatskom kontekstu

Edukacija

 • Osmišljavanje i razvoj „climate friendly“ brenda tvrtke/grada/općine
 • Podizanje znanja i svijesti o klimatskim promjenama za zaposlenike tvrtki, obrazovnih institucija, državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, financijskih institucija, udruženja i organizacija, zainteresirane javnosti…
 • Organizacija i provedba radionica, seminara, okruglih stolova itd.