Urbane vjetroelektrane

Korištenje energije vjetra u urbanim cjelinama zaokuplja sve više pažnje te podrazumijeva niz prilika, ali i izazova. Više o tome