Kontinuirani pad emisija stakleničkih plinova potvrđuje postizanje cilja za 2020. godinu

U 2020. godini Europska unija zabilježila je pad emisija stakleničkih plinova od 11% u odnosu na godinu prije, prema najnovijim podacima koje je nedavno objavila Europska agencija za okoliš (EEA). Podaci potvrđuju pad emisija u posljednjih 30 godina, koji je doveo do postizanja cilja zadanog za 2020. godinu, od smanjenja emisija stakleničkih plinova za 20%…