Prijedlog Europskog parlamenta uspostavi okvira održiva ulaganja

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja

Prijedlog Uredbe predstavlja temelj za okvir EU-a kojim se ekološki, socijalni i upravljački (ESG) aspekti stavljaju u središte financijskog sustava radi potpore preoblikovanju europskoga gospodarstva u zeleniji, otporniji i kružni sustav. Prijedlogom se uvode i nove kategorije referentnih mjerila za niske emisije ugljika i za pozitivan ugljični otisak čime bi se trebala ulagačima olakšati usporedba ugljičnog otiska ulaganja odnosno sveukupno olakšati ulaganja u održive projekte i imovinu u cijelom EU-u.