Koncept plutajućih solarnih sustava postaje sve rašireniji

Plutajući solarni paneli postaju sve popularniji u Sjedinjenim Američkim Državama kao inovativno rješenje za proizvodnju električne energije. Ova tehnologija, već popularna u azijskim državama, sada je u ekspanziji širom svijeta, pružajući odgovor na izazove korištenja zemljišta i emisija stakleničkih plinova povezanih s tradicionalnim solarnim farmama. Plutajući solarni paneli jednostavan su koncept koji može riješiti ove…