Manje korištenje i ponovna uporaba otpada

Manje korištenje i ponovna uporaba otpada

Najučinkovitiji način da se smanji otpad jest da ga ne stvorite. Izrada novog proizvoda zahtijeva mnogo materijala i energije – sirovine moraju biti izvađene iz zemlje, a proizvod mora biti proizveden i transportiran do mjesta gdje će biti prodan. Kao rezultat toga, smanjenje i ponovna upotreba najučinkovitiji su načini na koje možete uštedjeti prirodne resurse, zaštititi okoliš i uštedjeti novac.