Javno predstavljanje SECAP-a: Plan Grada Makarske za uštedu energije i borbu protiv klimatskih promjena

Grad Makarska i Javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA, u suradnji s poduzećem SENSUM d.o.o. uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izradili su Akcijski plan održivog energetskog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) koji je javno predstavljen 14. prosinca. SECAP je jedan od tri ključna strateška dokumenta Grada Makarske koja su trenutno…