E-otpad u EU

Elektronički otpad ili e-otpad opisuje odbačene električne ili elektroničke uređaje. Korištena elektronika koja je namijenjena obnovi, ponovnoj upotrebi, preprodaji, recikliranju  kroz oporabu materijala ili odlaganje također se smatra e-otpadom. Neformalna obrada e-otpada u zemljama u razvoju može dovesti do štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i zagađenje okoliša. Veliki kućanski uređaji, poput perilica rublja i električnih…