2022. bila je godina klimatskih ekstrema, s rekordno visokim temperaturama i rastućim koncentracijama stakleničkih plinova

Copernicus služba za klimatske promjene (C3S), koju provodi Europski centar za srednjeročne vremenske prognoze (ECMWF) u ime Europske komisije, objavljuje svoj 2022 Global Climate Highlights izvještaj, sažetak prošlogodišnjih temperatura, koncentracija stakleničkih plinova i značajne klimatske i vremenske pojave. Sažetak pokazuje da je oboreno nekoliko visokih temperaturnih rekorda u Europi i diljem svijeta, dok su drugi…