mikroplastika

Mikroplastika u zemlji

Prema podacima Europske komisije, svake godine u svijetu proizvede se više od 300 milijuna tona plastike, od čega je polovica namijenjena za jednokratnu upotrebu, a svake godine najmanje 8 milijuna tona završi u našim oceanima, ali i u našoj zemlji.

Prirodne šume mogu ublažiti krizu klime i biološke raznolikosti

Rezultati projekta GrazeLIFE koji je u tijeku, pokazuju da prirodne šume, zajedno s prirodnim populacijama biljojeda koji slobodno lutaju, mogu povećati biološku raznolikost i smanjiti razmjere i utjecaj klimatskih promjena. EU bi to trebao uzeti u obzir u svim relevantnim strategijama i politici.

Klimatske promjene i poljoprivredni sustavi

Klimatske promjene mogle bi znatno utjecati na prinose usjeva, a predviđene transformacije poljoprivrednih sustava potrebne su u narednim desetljećima kako bi se održala opskrba cjenovno prihvatljivom hranom. Međutim, odlučivanje o transformacijskim pomacima u poljoprivrednim sustavima muči nesigurnost u vezi s prirodom i zemljopisom klimatskih promjena, njihovim utjecajima i odgovarajućim odgovorima.

Nisu sve šume iste

Uglavnom prevladava pretpostavka da sve šume i gospodarenje šumama doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. No, novije analize ukazuju da to nije nužno točno, posebice kad je u pitanju Europa gdje je sve veći udio četinjača smanjio „skladišni kapacitet ugljika“ šuma.

Međunarodna inicijativa „4 per 1000“

Međunarodna inicijativa „4 per 1000“ započela je 2015. godine na COP21 s osnovnim ciljem pokazati kako poljoprivreda, prvenstveno poljoprivredna tla, mogu igrati ključnu ulogu u pogledu sigurnosti opskrbe hranom u kontekstu klimatskih promjena.