Zeleni oporavak: Komisija pokrenula javno savjetovanje o energiji iz obnovljivih izvora na moru

Europska Komisija je pokrenula javno savjetovanje o budućoj strategiji EU-a za energiju iz obnovljivih izvora na moru koja će biti donesena kasnije ove godine, a kojom će se poduprijeti razvoj odobalnih izvora energije i njihova integracija u izvore energije EU-a kako bi se pak poduprle klimatske ambicije za 2030. i 2050. Javno savjetovanje trajat će do 24. rujna 2020. godine.

Više o tome