Kontaktirajte nas i započnimo sa suradnjom!

Naš stručni tim pruža savjetodavnu podršku u procesu postizanja i unaprjeđenja klimatski održivog poslovanja. Našim klijentima nudimo uslugu izrade Strategije „Climate Friend“ tvrtke ili javne organizacije koja uključuje definiranje poslovnih politika, organizacijskih procesa, izračuna Carbon Footprinta i primjene kružne ekonomije, kontrolinga, jačanja brenda i imidža na tržištu te ostalih usluga iz ovog područja.

 

Telefon: 051 243 228
E-mail: [email protected]

  ALTACON d.o.o.

  VUKOVARSKA 10/A
  OIB: 93017443977
  Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci – HRSR.040408954
  Iznos temeljnog kapitala 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
  Član Uprave: Duško Radulović
  IBAN: HR6924840081135135011, kod Raiffeisen bank d.d., Žabica 7, 51000 Rijeka