Rekordne koncentracije ugljikovog dioksida unatoč COVID-19 krizi

Recentna izvješća o kvaliteti zraka upućuju na poboljšanja u toj domeni, a uslijed COVID-19 krize i zastoja niza aktivnosti. Međutim, logično, klimatske promjene ne mogu se svrstati pod isto okrilje – podaci ukazuju na oštar porast koncentracija CO2.

Više o tome