Hrvatski sabor usvojio Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama

Klimatske promjene predstavljaju rastuću prijetnju u 21. stoljeću i predstavljaju izazov za cijelo čovječanstvo jer utječu na sve aspekte okoliša i gospodarstva te ugrožavaju održivi razvoj društva. Prva je rečenica Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Strategija prilagodbe) koja je objavljena u Narodnim novinama br. 46 tiskanim 15. travnja 2020., a usvojio ju je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 7. travnja 2020.

Više o tome