Budućnost Zelenog prijevoza

Prijelaz na čisti, javni morski i cestovni promet, atraktivan za putnike, postepeno izbacivanje onečišćujuće flote auta te uvođenje načela onečišćivač […]