Earth from Space

NASA objavila novu poziciju višeg savjetnika za klimu

U svrhu učinkovitog ispunjavanja ciljeva klimatskih znanosti Bidenove administracije za NASA-u, agencija je uspostavila novo radno mjesto višeg savjetnika za klimu i odabrala Gavina Schmidta, ravnatelja NASA-inog Goddard instituta za svemirske studije u New Yorku, koji će zasada privremeno obnašati tu ulogu. Pozicija višeg savjetnika za klimu će NASA-inom vodstvu pružiti kritične uvide i preporuke…