Solarna energija doseže povijesno nisku cijenu na tržištu

Prema novom izvješću Međunarodne energetske agencije (IEA), u nekim dijelovima svijeta solarna je energija danas najjeftiniji izvor električne energije u povijesti. Niska cijena postignuta je zahvaljujući politikama koje potiču rast obnovljive energije. Danas više od 130 zemalja ima politike koje smanjuju troškove izgradnje novih solarnih instalacija. Ovo je prva godina da je IEA uzela takve…

Proizvodnja obnovljivih izvora energije pobijedila je fosilna goriva u Europi

Recentna istraživanja pokazuju da su obnovljivi izvori energije sada glavni europski izvor električne energije.  Obnovljivi izvori energije postali su najveći izvor električne energije u Europskoj uniji 2020. godine, po prvi put pobijedivši fosilna goriva. Njemačka i Španjolska također su prošle godine pojedinačno pogodile tu prekretnicu – isto tako i Velika Britanija koja je službeno napustila…

EU uspješno smanjuje štetne stakleničke plinove HFC-a

Od uvođenja sustava kvota stakleničkih plinova HFC, Europska komisija pomno prati njegove učinke na tržište i inovacije. U početnoj fazi koja je trajala do 2018. godine, cijene plinova koji nanose najveću štetu klimi naglo su porasle, djelujući kao snažna motivacija za upotrebu klimatski prihvatljivijih zamjena. Od tada je cijena plinova HFC-a u EU pala s…